Brockelmann Online

Get access

2 KAPITEL Syrien
(9,481 words)

[English version]

ʿAr. b. Šāš ū, Tartāǧim baʿḍ aʿyān Dimašq min ʿulamāʾihā waʾudabāʾihā (Gegenstück zu al-Muḥibbīs Nafḥat ar-raiḥāna, S. 403), Bairūt 1886.

Qosṭākī al-Ḥimṣī, Udabāʾ Ḥalab ḏawuʾl-aṯar fi ʾl-qarn at-tāsiʿ ʿašar, Ḥalab 1925.

M. Rāġib aṭ-Ṭabbāḫ al-Ḥalabī, Iʿlām an-nubalāʾ bitaʾrīḫ Ḥalab aš-šahbāʾ, Bd. 7, Ḥalab 1345/1926.

Al-Ḥabīb Naufal, Tarāǧim ʿulamāʾ Ṭarābulus al-Faiḥāʾ waʾudabāʾihā, Ṭarābulus 1929.

1 Di…

Cite this page
Brockelmann, Carl, “2 KAPITEL Syrien”, in: Brockelmann Online, by Carl Brockelmann. Consulted online on 28 September 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/1877-0037_brock_d1e177581>▲   Back to top   ▲