Brockelmann Online

Get access

15 KAPITEL Die Medizin
(6,335 words)

[English version]

1  Abuʾl-Faraǧ ʿAl. b. aṭ-Ṭaiyib al-Ǧāṯalīq al-ʿIrāqī, gest. 435/1043.

B. al-Qifṭī 223, al-Baihaqī, Tatimma 27, Barhebraeus, Muḫtaṣar (Bairūt) 330, Nāmaʾi Dānišwarāni Nāṣirī I, 224.

4   Tafsīr K. al-Qaṭegorias liArisṭūṭālīs fiʾl-manṭiq, Kairo2 I, 246.

5   Tafsīr Arisṭātālis fiʾl-faḍīla (περì ἀρετῆς) aus dem Syr. übers. Cat. Berl. Syr. I, 328, No. 88, 25.

6   Tafsīr at-tašrīḥ aṣ-ṣaġīr liǦālīnūs Bank. IV, 53.

7   Tafsīr k. Ǧālīnūs fiʾl-usṭuqsīyāt Paris 2848, 1. ― 8. Tafsīr k. Ǧ. fiʾl-mizāǧ eb. 2.

9   Maqāla fiʾl-quwā aṭ-ṭabīʿīya AS 2457, 4 (Isl. IV, 527).

10

Šarḥ …

Cite this page
Brockelmann, Carl, “15 KAPITEL Die Medizin”, in: Brockelmann Online, by Carl Brockelmann. Consulted online on 18 August 2019 <http://dx.doi.org/10.1163/1877-0037_brock_d1e172303>▲   Back to top   ▲